Endnu en ordentlig mavepuster til demokratiet

En ordentlig mavepuster til demokratiet...

Jeg har nu studeret den nye epidemilov for med egne øjne at se, om vi har fået genindført noget af demokratiet. Det er næsten svært at få vejret, for der er ikke meget godt nyt at komme efter. Der er visse forbedringer, men særligt et meget afgørende punkt fik mig til at google Heunickes uddannelsesbaggrund – han er journalist.

Jeg har naturligvis intet imod journalister, og jeg har heller ikke særligt fine fornemmelser, hvad angår uddannelse, eftersom jeg ikke selv er et fyrtårn på den front (eller noget andet!). Jeg kom bare til at tænke på det, fordi fx Angela Merkel har en doktorgrad i kvantekemi, hvilket er årsagen til, at hun på samtlige pressemøder kan forklare alle de svære modelberegninger.

Jeg mener bare med de beføjelser, Heunicke fortsat har, må man da ærlig talt overveje, om han har forudsætningerne for det store ansvar, han skal bestride dagligt. Det er jo beføjelser, han sådan lidt har hugget fra Brostrøm, der er vokset op i en lægefamilie!!!!!

Epidemiloven er med god grund blevet kritiseret mange gange. Der er blevet lavet flere lovændringer undervejs i corona forløbet uden på noget tidspunkt at have haft hverken sundhedsfaglig opbakning eller belæg. Alligevel blev de vedtaget i Folketinget. Ganske ofte baseret på prognoser fra SSI, som siden har vist sig at være helt skudt ved siden af. Der kan være en vis rimelighed i de mange beføjelser, regeringen fik smidt i hatten i foråret, med en ukendt sygdom i omløb. Men i dag er vi i en helt anden situation. Alligevel bevarer Heunicke fortsat en meget væsentlig magtbeføjelse.

Samfundskritisk?

Formålet med epidemiloven er at beskytte samfundet og enkeltpersoner mod visse sygdomme, som er inddelt i kategorier, der hver især giver ret til bestemte typer foranstaltninger. I foråret var Covid-19 på B-listen over smitsomme sygdomme i selskab med fx kolera og salmonellainfektioner, men med en lovændring fik sundhedsministeren beføjelser til alligevel at anvende A-liste foranstaltninger, som ellers er forbeholdt sygdomme som SARS, kopper og pest. (Jeg forstår stadig ikke, hvorfor Covid-19 ikke bare kom på A-listen, men måske Brostrøm spændte ben for Heunicke med sundhedsfagligt veto, deres venskab blev jo pludselig lidt nedkølet).

Med den nye epidemilov er der tilføjet en ny kategori, så loven fremover omfatter tre kategorier: smitsomme sygdomme, alment farlige sygdomme og den nye, samfundskritiske sygdomme. At beslutte hvilke sygdomme, der skal på listen i de to første kategorier forudsætter en sundhedsfaglig vurdering af dødelighed og smitsomhed, og det er derfor alene Sundhedsstyrelsens beslutning. Om en alment farlig sygdom også har potentiale til at påvirke hele samfundet negativt – altså om det er en samfundskritisk sygdom – vil fremover være en politisk vurdering.

Sundhedsministeren kan derfor alene fastsætte reglerne for, om en sygdom skal optages i kategorien samfundskritisk. Naturligvis afgør typen af kategori, hvilke foranstaltninger der lovligt kan følge med sygdomsbekæmpelsen. Ikke overraskende så vil alle foranstaltninger kunne bringes i anvendelse, når der er tale om en samfundskritisk sygdom (må være forklaringen på krumspringet med at tilføje en ny kategori til loven).

Det er altså ikke kun sundhedsfaglige kriterier som dødelighed og smitsomhed, der afgør, om en sygdom er samfundskritisk og medfører restriktioner og nedlukninger med sig. Det er en minister, som vurderer sygdommens samfundsmæssige konsekvenser.

Men for at nå niveauet ”samfundskritisk” skal sygdommen trods alt også kategoriseres som alment farlig, så jeg susede lige forbi Sundhedsstyrelsen. Og her er naturligvis en definition. Alment farlige sygdomme er særligt alvorlige infektioner med en høj dødelighed og smitsomhed – som fx Ebola, pest, kopper og SARS. Pudsigt nok stod Covid-19 ikke nævnt på den liste!!! Så de mener åbenbart ikke, den er alment farlig nok til det fine selskab.

Sundhedsstyrelsens liste over alment farlige sygdomme

Derudover har jeg svært ved at se covid-19 som en samfundskritisk sygdom, hvis udbredelse medfører eller risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner. Mig bekendt er det nedlukningerne og de mange restriktioner, der påvirker de vigtige samfundsfunktioner – som skolegang, uddannelse, arbejdspladser (produktivitet), sygdomsbehandling (udover virus) og en vis grad politiet, som har haft meget travlt med at uddele bøder og fremme sundhedsmæssige anbefalinger frem for alene at håndhæve retsregler. Hækkerup er efterhånden også allevegne, når vi taler epidemibekæmpelse. Men hvad har en justitsminister egentlig at gøre med sygdom? Udover at han er blevet bedstevenner med sundhedsministeren? Desuden er det Rigspolitichefen Fogde, der er leder af regeringens indsatsgruppe, der har bestemt, hvad der skulle regnes på i forbindelse med genåbningen. Hvad er politiets rolle i den sammenhæng?

Hvis nu covid-19 rent faktisk ikke kan defineres som en alment farlig sygdom, hvilket Sundhedsstyrelsens hjemmeside indikerer, kan regeringen så overhovedet håndhæve de store indgreb i borgernes frihedsrettigheder?

Skriv et svar

Venligst skriv din kommentar
Venligst skriv dit navn her